Polityka prywatności

I. Odbiorcy danych

Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem, w tym z aplikacji mobilnej na platformę Android oraz iOS. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy oraz aplikację. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz aplikacji. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników serwisu, ani aplikacji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony, nie będą także przetwarzane w państwach trzecich. W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką serwisu Facebook oraz Instagram, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram. Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

II. Zawartość polityki prywatności administratora

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego www.citytransit.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz aplikacji mobilnej CityTransit - Nowy Sącz na platformę Android oraz iOS (zwanej dalej “Aplikacją”). W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymywać zgodnie z RODO. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Serwis i Aplikację, w tym informacje z zakresu mechanizmu Cookies wykorzystywanego na stronie internetowej. Polityka prywatności zawiera także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników na fanpage'u portalu Facebook oraz Instagram.

III. Administrator danych

Właścicielem i operatorem Serwisu oraz Aplikacji jest Dawid Liberda, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] Zgodnie z przepisami RODO, właściciel serwisu jest również Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu (zwanym dalej “Administratorem”).

IV. Cele i podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTPS,
 • kod odpowiedzi HTTPS,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS.
Przechowujemy również zapytania HTTPS kierowane do naszego serwera obsługującego Aplikację. W plikach logów serwera Aplikacji przechowujemy, oprócz wszystkich informacji jak w przypadku zapytań do serwera WWW, informacje na temat wybranych przez użytkowników Aplikacji przystanków w postaci ich nazwy, lokalizacji oraz numerów identyfikacyjnych odgórnie ustalonych i publicznie dostępnych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, ani korzystającymi z Aplikacji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu i Aplikacji, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie widoki w aplikacji wyświetlane są najczęściej, jakie systemy operacyjne oraz modele urządzeń są stosowane, jakie funkcjonalności aplikacji używane są najczęściej, czy aplikacja działa prawidłowo itp. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmującą na gruncie RODO. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. Ust. 1 lit. b RODO Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem i Aplikacją. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

V. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na Stronie oraz w Aplikacji, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa w Serwisie bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences?hl=pl.

VI. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. “ciasteczek”) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, a same pliki cookies wykorzystywane są w realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe”. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firmy Google (Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne

VIII. Działania marketingowe na portalu społecznościowym Facebook

Działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka, a informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Przetwarzamy dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to" lub „Obserwuj",
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. w celu realizacji usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą CityTransit - Nowy Sącz na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Aplikacji, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 • identyfikator użytkownika serwisu społecznościowego Facebook (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) oraz inne dane identyfikacyjne, które nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości,
 • zdjęcie profilowe, dzięki któremu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek oraz inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek, a wynikające z relacji fanpage - użytkownik, umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger, jeśli została wykorzystana do komunikacji z nami,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania,
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora,
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata,
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

IX. Działania marketingowe na portalu społecznościowym Instagram

Działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Instagram. Serwis Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Inc. Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem, a Facebook Inc. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Instagram. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony "Lubię to" lub "Obserwuj",
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO tj. w celu realizacji usług – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą CityTransit - Nowy Sącz na portalu społecznościowym Instagram na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Aplikacji, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO). Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi (poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia),
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji "Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym "plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a lub pozostawiania komentarzy.

X. Odnośniki do innych stron

Serwis i Aplikacja zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu i Aplikacji.

XI. Prawa osób, których danych dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji zawartych w art. 15 RODO,
 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO,
 3. do sprostowania – żądania sprostowania jej danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych,
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,
 5. do ograniczenia – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. do przenoszenia danych – art. 20 RODO,
 7. do sprzeciwu - art. 21 RODO,
 8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

XII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

XIII. Zmiany polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 10.10.2020 r.